Działa od 2004 roku...

28 grudnia 2017

Wspomnienie Wigilii Szkolnej

14 grudnia 2017

Ponad dwudziestu uczestników projektu Moje Nowe Kwalifikacje wzięło dziś udział w egazaminach czeladniczych i mistrzowskich w zawodzie kucharz. Jako że spędzili oni ostatni kilka miesięcy na intensywnym szkoleniu - wszyscy zdali swoje egzaminy! Gratulujemy!

21 sierpnia 2017

Pokazy kelnerskie i debata na temat szkolnictwa zawodowego z przedsiębiorcami.

Minął kolejny tydzień trwania projektu Moje Nowe Kwalifikacje realizowanego przez Fundację Educare et Servire. W dniu 17 sierpnia 2017 r. w ramach projektu Fundacja Educare et Servire zorganizowała debatę na temat „Jak poprawić skuteczność kształcenia zawodowego, zorientowanego na współczesne oczekiwania pracodawców i lepszej jakości usług w branży hotelarsko-gastronomicznej”.

Gościem honorowym był Pan Tomasz Czop - dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Przed debatą odbyły się pokazy kelnerskie (szablowanie wina, flambirowanie bananów, serwis angielski ananasa) przygotowane przez mistrza sztuki kelnerskiej, Grzegorza Górnika wraz z uczestnikami kursu Kelner. Można było także podziwiać i degustować efekt umiejętności uczestników kursu Kucharz z projektu Moje Nowe Kwalifikacje, które pod okiem mistrza sztuki kucharskiej, Piotra Bassary zdobywali przedstawiciele także innych zawodów, na przykład nauczyciele.

Pokazy kelnerskie podziwiali i degustowali potrawy oraz uczestniczyli w debacie obecni przedstawiciele lokalnej branży hotelarsko-gastronomicznej: Roksana Kamińska – hotel Gold, Renata Ziembla - hotel Lord, Maria Skotnicka i Paulina Grygiel - Grand Chotowa Spa& Resort, Karolina Jawor i Kamil Krzemiński - restauracja Czarny Sezam oraz Mistrz Piotr Bassara - restauracja Steakhouse.

7 sierpnia 2017

Już ruszyły kursy kwalifikacyjne KELNER i KUCHARZ

Z przyjemnością informujemy, że już ruszyły kursy kwalifikacyjne KUCHARZ i KELNER w Projekcie "Moje Nowe Kwalifikacje" realizowanego przez Fundację Educare et Servire w ramach działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Głównym celem projektu jest zdobycie, uzupełnienie lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych z własnej inicjatywy przez osoby dorosłe w kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Kurs Kelner cieszy się popularnością zwłaszcza u osób młodych a kurs kucharz pokazuje, że pasję do gotowania można odkryć w każdym wieku – także i 50+.

Koordynator Projektu: Antoni Kamiński - Tel. 603103698

Adres e-mail: akaminski@educare.pl

Biuro projektu: Krakowska 25, 39-200 Dębica

11 czerwca 2017

22 stycznia 2017

Rusza projekt "Moje lepsze jutro"

Realizacja projektu: od: 2016-10-01 do: 2018-03-31

Projekt, skierowany jest do 100 osób młodych (55K i 45M) w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, w tym niepełnosprawnych i o niskich kwalifikacjach zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego. Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności i możliwości zatrudnienia w/w grupy dzięki zapewnieniu zindywidualizowanej i kompleksowej pomocy, dostosowanej do potrzeb i możliwości osób młodych.

Każdy UP, poza identyfikacją potrzeb i diagnozą możliwości doskonalenia zawodowego oraz poradnictwem w planowaniu rozwoju kariery, otrzyma wysokiej jakości wsparcie szkoleniowe i stażowe realizowane w ramach 2 fakultatywnych Ścieżek. Ścieżka A - 90 osób - opracowanie Indywidualnego Planu Działania, warsztaty grupowe z poradnictwa zawodowego, szkolenie zawodowe zgodne z Indywidualnym Planem Działania, staż 4 miesięczny powiązany zakresem z odbytymi szkoleniami. Ścieżka B - 10 osób - opracowanie Indywidualnego Planu Działania, warsztaty grupowe z poradnictwa zawodowego, staż 4 miesięczny, pośrednictwo pracy.

15 stycznia 2017

Szanowni Państwo

Jako partner Fundacji Educare et Servire wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy stworzyliśmy i realizujemy projekt "Ścieżka sukcesu" finansowany w całości ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt, skierowany jest do 100 osób w wieku powyżej 30 lat, biernych zawodowo i bezrobotnych i obejmuje swoim zasięgiem całe województwo podkarpackie.

Dodatkowo premiujemy na etapie rekrutacji osoby będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. niepełnosprawne , o niskich kwalifikacjach, opiekunów osób zależnych i opiekunów dzieci, osoby po 50 roku życia oraz osoby korzystające z pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej.

3 stycznia 2017

Serdecznie gratulujemy Panu Antoniemu Kamińskiemu - Prezydentowi Fundacji - zajęcia wysokiego miejsca w rankingu osób związanych z edukacją prowadzonego corocznie przez Obserwator Lokalny.